Beloning


Beloning bij verhuur.

Bij een geslaagde verhuur transactie ontvangt u 4 % van de gemiddelde jaarhuur exclusief btw en servicekosten.

Deze beloning wordt éénmalig uitbetaald.

Wanneer ontvangt u de beloning.

- U brengt een huurder aan die bij ons nog niet bekend is.
- Er wordt een huurovereenkomst getekend van vijf jaar of langer. Bij kortere looptijden wordt de beloning evenredig aangepast.
- De huurder heeft de eerste huurbetaling aan verhuurder voldaan.
- De huurder heeft de overeengekomen bankgarantie afgegeven of de waarborgsom gestort.

Beloning bij verkoop.

Bij een geslaagde verkoop transactie ontvangt u 0,3% over de verkoopprijs exclusief btw.

Deze beloning wordt eenmalig uitbetaald.

Wanneer ontvangt u de beloning.

- U brengt een koper aan die bij ons nog niet bekend is.
- Er wordt een koopovereenkomst ondertekend tussen koper en verkoper.
- De beloning word uitgekeerd nadat het notarieel transport heeft plaatsgevonden.

De beloningen zijn bruto bedragen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opgave aan de belastingdienst. Eventuele heffingen enzovoorts over de beloning zijn voor uw eigen rekening.

Zowel bij een huur- als ook een kooptransactie geldt dat het verhuurde of verkochte bij ons in portefeuille moet zijn. Mocht er een transactie tot stand komen voor een pand wat bij één van onze collega's in portefeuille is dan zullen er nadere afspraken gemaakt worden ten aanzien van de beloning.

Mocht u vragen hebben over deze site of het geven van een tip dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via 0318-751188